พบร่องรอยโบราณสถานสมัยราชวงศ์สุย ตามแนวคลองขุด 2,500 ปี

wewy

พบร่องรอยโบราณสถานสมัยราชวงศ์สุย ตามแนวคลองขุด 2,500 ปี

สำนักข่าวซินหัว รายงาน สถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหอเป่ยของจีนระบุว่า นักโบราณคดีค้นพบร่องรอยโบราณสถานที่เก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์สุย (ปี 581-618) และยุคถัดๆ มา รวมแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 85 แห่ง ในพื้นที่ตามแนวคลองใหญ่ (Grand Canal) หรือ ต้าอวิ้นเหอ ส่วนที่ตัดผ่านนครเหิงสุ่ย มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของประเทศ

ต้าอวิ้นเหอเป็นคลองขุดฝีมือมนุษย์ความยาว 3,200 กิโลเมตร ที่มีความเป็นมาถึง 2,500 ปี โดยขุดเชื่อมปักกิ่งกับนครหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในสมัยจีนโบราณ

หูเฉียง นักโบราณคดีจากสถาบันฯ ระบุว่าการสำรวจทางโบราณคดีดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 350 ตารางกิโลเมตร ค้นพบร่องรอยโบราณสถาน 85 แห่ง เช่น ซากเมืองโบราณ หมู่บ้านต่างๆ โครงสร้างที่อยู่อาศัย สุสาน โรงผลิตหัตถกรรม และร่องรอยการคมนาคมทางน้ำ

ในบรรดาการค้นพบข้างต้น ร่องรอยของซากเมืองโบราณริมคลองใหญ่นั้น มีอายุอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง (ปี 618-1279) บ่งชี้ว่าในสมัยโบราณ มีหัวเมืองระดับภูมิภาคหลายแห่งได้ก่อตัวขึ้นรอบๆ คลองใหญ่

ที่น่าสนใจคือเมืองโบราณกงเกาในอำเภอฟู่เฉิงของนครเหิงสุ่ย หนึ่งในซากโบราณสถานที่ค้นพบโดยคณะผู้สำรวจทางโบราณคดีครั้งนี้ ถือเป็นย่านเมืองระดับสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถัง

ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมระดับอำเภอ กล่าวว่าเมืองกงเกาได้รับการสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางการปกครองของกวนโจวและจิ่งโจวในสมัยราชวงศ์ถัง ซากกำแพงเมืองทางทิศใต้ที่พบ ทอดตัวยาว 400 เมตร ในแนวออก-ตก และ 20 เมตรในแนวเหนือ-ใต้ อีกทั้งยังมีการพบวัตถุโบราณจำนวนมากบริเวณนี้ เช่น เศษอิฐ กระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องลายคราม

 

 

แท็ก