เปลี่ยนครั้งใหญ่ ! พรรคภูมิใจไทย เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่

Hotnewsoumoim (77)

เปลี่ยนครั้งใหญ่ ! พรรคภูมิใจไทย เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ “อนุทิน” หัวหน้าพรรค “ไชยชนก” ผงาดขึ้นเก้าอี้เลขาธิการพรรคโดยมี New Gen บ้านใหญ่ เป็น กก.บห.ทั้งแผง มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พรรคภูมิใจไทยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2567 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายหลังการประชุมกว่า 2 ชั่วโมง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงว่า

“พรรคภูมิใจไทย ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 กำลังจะก้าวสู่ปีที่ 16 ในเดือนเมษายนนี้ เป็นพรรคการเมืองที่ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เลือกสมาชิกของพรรคเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นว่านโยบายการทำงานของพรรคภูมิใจไทยเป็นที่ยอมรับ เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น
พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่การโตตามกระแส แต่โตด้วยผลงาน ปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 71 คน ปักธงของพรรคได้ในพื้นที่ 33 จังหวัด เราจะพยายามทำงานหนักเพื่อปักธงในจังหวัดอื่นๆ ให้ได้เพิ่มขึ้น และทำงานหนักให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็น ความตั้งใจและผลงานของพรรคภูมิใจไทย”

“เราเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภารกิจที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งเป็น DNA ของพรรคภูมิใจไทย เราเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในคำพูด เมื่อ พูดแล้วต้องทำ การที่สมาชิกได้ลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันนี้นับได้ว่าเป็น Gen ใหม่ เป็นก้าวใหม่ที่มีความหมายอย่างยิ่งของพรรคภูมิใจไทย ที่จะเติบโตต่อไปในฐานะสถาบันทางการเมืองของประเทศไทย คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยชุดนี้ ขอเรียกว่าเป็น “Genใหม่ บ้านใหญ่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” “พูดแล้วทำ นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคภูมิใจไทยวันนี้ เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญของพรรค และสมาชิกพรรคที่มาร่วมประชุมได้เห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า ถึงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องมีการปรับและเปลี่ยนคณะผู้บริหาร และแนวทางในการทำงานของพรรคให้ตอบสนองต่อความต้องการ และการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีความหลากหลาย สลับซับซ้อน และมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าในอดีต”

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคภูมิใจไทย สมาชิกได้ลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ประกอบด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็น หัวหน้าพรรค
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้า
นายภราดร ปริศนานันทกุล รองหัวหน้า
นายสิริพงศ์​ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้า
นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์​ รองเลขาธิการ
นายภัทรพงศ์​ ภัทรประสิทธิ์ รองเลขาธิการ
นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์​ รองเลขาธิการ
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เหรัญญิกพรรค
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรค
และ กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
นายวรศิษฎ์​ เลียงประสิทธิ์
นายชลัฐ รัชกิจประการ
นายธนยศ ทิมสุวรรณ
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี
และนายกิตติ กิตติธรกุล

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย จะแจ้งผลการเลือกกรรมการบริหารพรรคในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคครั้งนี้ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และในโอกาสนี้ได้มีการแต่งตั้ง นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย
นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เป็นโฆษกพรรค และนางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ เป็นรองโฆษกพรรค
.

แท็ก