‘เชียงใหม่’ ครองอับดับ 7 อากาศแย่โลก ส่วนเช้านี้ ‘สุโขทัย’ครองที่หนึ่งในไทย

Hotnewsoumoim (79)

‘เชียงใหม่’ ครองอับดับ 7 อากาศแย่โลก ส่วนเช้านี้ ‘สุโขทัย’ครองที่หนึ่งในไทย

เว็บไซต์ IQAir รายงานดัชนีคุณภาพอากาศโลก พบว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย คุณภาพอากาศพุ่งขึ้นเป็นอันดับ 7 เมืองที่มีคุณภาพอากาศและมลพิษสูงของโลก ตรวจวัดค่าได้ 156 AQI อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตามมาด้วย ดอยสะเก็ด, สันทราย, เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ สีแดง มีผลกระทบต่อทุกคน

โดยใน 10 จังหวัดในประเทศไทยที่มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในวันนี้แบบเรียลไทม์ ได้แก่…
1.สุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย 182
2.ดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ 167
3.สันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ 161
4.เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 156
5.ขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 151
6.แม่เมาะ, จังหวัดลำปาง 146
7.เชียงราย, จังหวัดเชียงราย 143
8.นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา 143
9.อุตรดิตถ์, จังหวัดอุตรดิตถ์ 132
10.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 110

IQAir ,ดัชนีคุณภาพอากาศโลก ,ค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน ,คุณภาพอากาศและมลพิษสูงของโลก

แท็ก