อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ อาจทำสิงคโปร์อุณหภูมิเพิ่มสูงในปี 2024

Hotnewsoumoim (84)

 

สิงคโปร์บันทึกสถิติของปี 2023 ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับสี่ เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ในช่วงครึ่งหลังของปี และคาดว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2024 นี้ เมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนกำลังลง

สำนักอุตุนิยมวิทยาสิงคโปร์ (MSS) เผยว่าสถานีสภาพอากาศชางงีบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีเมื่อปีที่แล้วได้ 28.2 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ 0.4 องศา ทำให้ตัวเลข 28.2 องศาเซลเซียส กลายเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 4 นับตั้งแต่ปี 1929 หรือราว 95 ปีก่อน

ทั้งนี้สิงค์โปร์บันทึกอุณหภูมิสูงสุดของปีที่แล้วได้เมื่อวันที่ 13 พ.ค. อยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งเท่ากันกับสถิติอุณหภูมิรายวันสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ได้นับตั้งแต่ปี 1929 เป็นต้นมา

ขณะที่สำนักอุตุฯ ชี้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิของสิงคโปร์ในปี 2023 อบอุ่นมากกว่าปกติ เนื่องจากอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อุณหภูมิที่อบอุ่นที่สุดมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นราวเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม เมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนกำลังลงในปีถัดไป

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก