คืบยกเลิกคำสั่ง คสช. นำร่อง 20 ฉบับ จ่อชง ครม. เคาะ เม.ย.นี้

wewy (2)

 

“สมศักดิ์” เผย ยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. คืบหน้าแล้ว ล็อตแรกนำร่อง 20 ฉบับ จ่อชงคณะรัฐมนตรี เคาะ เม.ย.นี้ ย้ำ หากหน่วยงานมีความเห็นให้ยกเลิกเพิ่ม ก็จะตามไปในล็อตสอง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า ตนได้ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (ครน.) เพื่อติดตามการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสม ของประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เข้ามารายงานความคืบหน้าว่า จากที่รายงานแนวทางการยกเลิกคำสั่ง คสช. จำนวน 71 ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรี รับทราบนั้น ล่าสุด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แจ้งผลการพิจารณากลับมาแล้ว 11 หน่วยงาน โดยเห็นว่า สามารถยกเลิกได้ทันที จำนวน 10 ฉบับ และเห็นว่า คงไว้ก่อน 8 ฉบับ เนื่องจากยังมีความจำเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมายอยู่

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า คำสั่ง คสช. จำนวน 10 ฉบับ ที่เห็นควรให้ยกเลิกทันที เช่น ประกาศ คสช. ฉบับที่ 10/2557 เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของนายกฯ เป็นอำนาจหน้าที่ของ หัวหน้า คสช. ,ประกาศ คสช. ฉบับที่ 11/2557 เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ,ประกาศ คสช. ฉบับที่ 25/2557 เรื่องให้มารายงานตัว ,ประกาศ คสช. ฉบับที่ 49/2557 เรื่องความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง ,คำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 3/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย มีความเห็นให้ยกเลิกแล้ว 10 ฉบับ ก็จะมีการร่างพระราชบัญญัติยกเลิก นำร่องไปก่อน ส่วนหากมีความเห็นให้ยกเลิกเพิ่มเติมมา ก็จะดำเนินการยกเลิกตามไป

“การประชุม ครน. ที่ประชุมยังเห็นว่า จากที่ให้ยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คสช. จำนวน 10 ฉบับ ควรรอความเห็นเพิ่มเติม เพราะจากการรายงาน ขณะนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมเห็นควรให้ยกเลิกอีก 10 ฉบับ รวมเป็น 20 ฉบับแล้ว ที่ประชุม จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คสช. ในล็อตแรกก่อน 20 ฉบับ ซึ่งคาดว่า จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาได้ในช่วงเดือนเมษายน นี้ ” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

แท็ก