Update วีซาฟรี “ไทย – จีน” เทรนด์การเดินทางใหม่วัยรุ่นจีน

Update วีซาฟรี “ไทย – จีน” เทรนด์การเดินทางใหม่วัยรุ่นจีน
โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 25 มี.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก