กทม. แถลงจัดงานสงกรานต์ 9 เม.ย. นี้ เตรียมฉ่ำทั่วกรุงฯ กว่า 100 จุด

wewy (4)

 

9 เมษายน นี้ กทม. แถลงข่าวจัดงานสงกรานต์ เตรียมฉ่ำทั่วกรุงฯ กับจุดจัดงานมากกว่า 100 จุด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยภายหลังการประชุม นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครจะจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยจะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ จะมีการจัดงานในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 106 จุด และมีจุดไฮไลต์ประมาณ 14-15 จุด แบ่งประเภทงานออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. สายวัฒนธรรม (เปียกน้อย) และ 2. สายสนุก (เปียกมาก) และจะมีการเปิดเผยแผนที่แสดงจุดจัดงานในการแถลงข่าวด้วย

สำหรับงานสงกรานต์วัฒนธรรม อาทิ บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลาง (จัดโดยรัฐบาล – ททท.) ภายในงานจะมีขบวนพาเหรดจาก 5 ภูมิภาค โดยทางผู้จัดงานอยู่ระหว่างประสานงานร่วมกันกับสำนักงานเขตพระนคร ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยและการสัญจรต่าง ๆ หรือบริเวณลานคนเมือง (จัดโดยกรุงเทพมหานคร) จะมีพิธีการปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ตามประเพณีมอญโบราณ และจะมีการแจกน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนด้วย

ส่วนงานสงกรานต์สายสนุก อาทิ บริเวณถนนข้าวสาร ปีนี้ได้มีการนำบทเรียนจากปีที่แล้วมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเรื่องห้องน้ำ การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินถาวรที่สามารถเห็นได้ชัดเจน การจัดเส้นทางเข้า-ออกที่ทำให้ลดความหนาแน่นในพื้นที่ หรือบริเวณถนนสีลม ในปีนี้จะมีการปิดถนนและจัดงานให้เล่นน้ำ ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก และผู้ประกอบการธุรกิจย่านสีลม

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากจะมีการจัดงานทั้งของภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งเดือน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนกรณีปัญหาวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นค่าโดยสารในช่วงเทศกาล กรุงเทพมหานครจะรับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครจะเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย ประสานงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจะมีการตั้ง Command Center เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จัดงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงได้มีการจัดเตรียมหน่วยแพทย์และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

 

แท็ก