ภท.ปรับทัพโชว์เจนใหม่…หวังสู้กระแสก้าวไกล !!!

ภท.ปรับทัพโชว์เจนใหม่…หวังสู้กระแสก้าวไกล !!!
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 25 มี.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จิรายุ จับบาง และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก