เตรียมพร้อมWorld Expo 2025 Osaka Kansai เดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็น Medical Hub ของโลก

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

รัฐบาลพร้อมแสดงศักยภาพด้านการแพทย์สู่สากล ณ World Expo 2025 Osaka Kansai เดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็น Medical Hub ของโลก

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสากรรมการแพทย์ของไทยในระดับนานาชาติ มุ่งประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศศักยภาพและความพร้อมทางการแพทย์ของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการดูแลสุขภาพของโลก (Medical Hub) ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ในงาน Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan จัดขึ้น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “Designing Future Society For Our Live” การออกแบบสังคมแห่งอนาคตสำหรับชีวิตของเรา
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำนิทรรศการไทยในงาน Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan ภายใต้แนวคิดหลัก “THAILAND Connecting Lives for Greatest Happiness” สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ และมีการสร้างอาคารนิทรรศการจากแนวคิด “วิมานไทย (VIMANA THAI)” สู่ “ภูมิพิมาน Bhumi Phiman” ที่นำเสนอจุดเด่นด้านการบริการทางการแพทย์ของไทยว่าเป็นประเทศที่มีภูมิคุ้มกัน มีการพัฒนาต่อยอดการใช้ภูมิวิถีทางการแพทย์ไทยสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ทั้งนี้ ภายในงานนิทรรศการจะมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและแนวทางในการรับมือกับวิกฤตสุขภาพและการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาของไทยด้วย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมงาน Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan  จะทำให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจากทั่วโลกต่อจุดแข็งของอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย พร้อมทั้ง ขยายโอกาสในการลงทุนธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ในไทย ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศจากทั่วโลก เข้าร่วมงานประมาณ 28.2 ล้านคน
“นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันความพร้อมในการเข้าร่วม Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan เพื่อเป็นโอกาสแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลมีให้อุตสาหกรรมการแพทย์ทั้งในฐานะฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต และเพื่อรักษาทุกชีวิตคนไทย ให้เข้าถึงการสาธารณสุขที่ดี พร้อมย้ำว่าจะเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความแข็งแกร่งและความพร้อมในการเป็นที่พึ่งด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่นานาประเทศ แสดงศักยภาพไทยพร้อมเป็น Medical Hub ของโลก“
แท็ก