กทม.จัดการขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์

Hotnewsoumoim - 2024-03-26T095232.198-min11
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการความร่วมมือ การจัดการขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเครื่องอินเตอร์เซพเตอร์ หรือเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินการโดยองค์กร The Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยจะทำการติดตั้งเครื่องอินเตอร์เซพเตอร์ (Interceptor) ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม และนำเรือขนถ่ายลำเลียงขยะ ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขยะ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 – มกราคม 2568 และรถบรรทุกขนถ่ายลำเลียงขยะ จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 
สำหรับการทำงานของเครื่อง Interceptor ประกอบด้วย แผงทุ่นลอยน้ำที่โยงติดกับโรงเก็บขยะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายแพเรือที่ทอดสมออยู่ในแม่น้ำ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม ซึ่งเรือดักเก็บขยะ The Ocean Cleanup คิดค้นและออกแบบจากฝีมือเด็กหนุ่มชาวดัตช์ โบยาน แสลท (Boyan Slat) ปัจจุบันอายุ 20 ปี สามารถดักเก็บขยะได้วันละ 50,000-100,000 ชิ้น ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น 1 ในแม่น้ำ 15 สายของโลก ที่นำนวัตกรรมเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์มาปฏิบัติการ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนออกสู่ทะเล
แท็ก