สิงคโปร์จ่อร้อนระอุ! ชี้ปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” อ่อนกำลัง-ทำอุณหภูมิพุ่งปรี๊ด

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

 สำนักอุตุนิยมวิทยาสิงคโปร์ (เอ็มเอสเอส) เผยว่าสถานีสภาพอากาศชางงีบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีเมื่อปีที่แล้วได้ 28.2 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ 0.4 องศา และกลายเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 4 นับตั้งแต่ปี 2472 หรือราว 95 ปีก่อน

เนื่องจากอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อุณหภูมิที่อบอุ่นที่สุดมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นราวเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม เมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนกำลังลงในปีถัดไป

นอกจากนี้ยังประมาณการว่าอุณหภูมิสูงสุดรายวันเฉลี่ยทั้งปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 28.5 องศาเซลเซียส และ 32.9 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก