จีนเผยความครอบคลุม ‘หลักประกันสุขภาพพื้นฐาน’ สูงเกิน 95%

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 2566

จีนเผยความครอบคลุม ‘หลักประกันสุขภาพพื้นฐาน’ สูงเกิน 95%สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าอัตราความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของจีนอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 95 และคุณภาพของระบบพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานระบุว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลในหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยในชนบทและผู้อยู่อาศัยในเมืองที่ไม่ได้ทำงาน ช่วงปี 2003-2023 เพิ่มขึ้นเร็วกว่าหลักประกันสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งช่วยเกื้อหนุนครัวเรือนรายได้น้อยและคนกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากบุคคลทั่วไปมีหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานต่อเนื่องระหว่างปี 2003-2023 การสนับสนุนจากรัฐบาลในหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานรายบุคคลจะอยู่ที่ 2,640 หยวน (ราว 13,500 บาท) ซึ่งคิดเป็นราวร้อยละ 30 ของค่าเบี้ยทั้งหมด

ขณะเดียวกันมีการเพิ่มยาเข้าบัญชีหลักประกันสุขภาพในช่วงปี 2003-2023 ทั้งหมด 744 รายการ และมากกว่าร้อยละ 80 ของยาตัวใหม่จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีหลักประกันสุขภาพภายใน 2 ปี หลังจากวางจำหน่ายตามท้องตลาดแล้ว

ปัจจุบันอัตราการชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้อยู่อาศัยในชนบทและผู้อยู่อาศัยในเมืองที่ไม่ได้ทำงาน อยู่ที่ราวร้อยละ 70

บุคคลทั่วไปจ่ายค่าเบี้ยหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยในชนบทและผู้อยู่อาศัยในเมืองที่ไม่ได้ทำงานทั้งหมด 3.5 แสนล้านหยวน (ราว 1.8 ล้านล้านบาท) ในปี 2023 ส่วนเงินอุดหนุดจากรัฐบาลสูงเกือบ 7 แสนล้านหยวน (ราว 3.56 ล้านล้านบาท)

อนึ่ง รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลประจำปีนี้ระบุว่ารัฐบาลจีนจะยกระดับการบริการทางการแพทย์ด้วยแนวทางที่ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

แท็ก