มช. พัฒนาเสาลดฝุ่น ‘Smart DustPole’ สามารถลด PM2.5 ในพื้นที่ 30 ตร.ม. ได้มากกว่า 50%

Hotnewsoumoim - 2024-03-27T131748.844

เครือข่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเสาลดฝุ่น ‘Smart DustPole’ สามารถลด PM2.5 ในพื้นที่ 30 ตร.ม. ได้มากกว่า 50% ใน 1 ชั่วโมง

ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยภายใต้การสนับสนุนในโครงการบูรณาการพัฒนาต่อยอดอากาศสะอาดเชียงใหม่ (ฟ้าม่วน) พัฒนาเสาลดฝุ่น ‘Smart DustPole’ ปล่อยประจุลบร่วมกับความชื้นในอากาศ เพื่อจับตัวกับฝุ่น PM2.5 แล้วตกลงสู่พื้นดิน โดยเสาดังกล่าวใช้พลังงานจาก Solar Cell และไม่ใช้แผ่นกรองฝุ่น จึงประหยัดพลังงานและลดการเกิดขยะ

ทั้งนี้ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าสามารถลดปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่ 30 ตารางเมตรได้มากกว่า 50% ภายใน 1 ชั่วโมง โดยจะนำร่องติดตั้ง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในอนาคตจะขยายผลติดตั้งในจุดที่มีผู้คนทำกิจกรรมกลางแจ้งหนาแน่น เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

แท็ก