ลาวสั่งเฝ้าระวัง ‘โรคแอนแทรกซ์’ หลังพบผู้ป่วยในภาคใต้ 54 ราย

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

กระทรวงสาธารณสุขของลาวออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเฝ้าระวัง หลังจากมีรายงานผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ (anthrax) ในสองเขตของแขวงจำปาสักทางตอนใต้ จำนวน 54 รายประชาชนชาวลาวควรสนับสนุนและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นในการแกะรอยแหล่งการติดเชื้อ เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ และกำจัดปศุสัตว์ที่ติดเชื้อ รวมถึงจัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ขณะโรงฆ่าสัตว์บางแห่งต้องงดฆ่าวัวควายสำนักควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกระทรวงฯ แนะนำเจ้าของปศุสัตว์เฝ้าติดตามสัตว์เพื่อสังเกตอาการของโรคแอนแทรกซ์อย่างใกล้ชิด และประชาชนควรจับตาดูสัตว์เลี้ยงหากปรากฏสัญญาณของการเจ็บป่วยและรายงานกรณีต้องสงสัยต่อสัตวแพทย์ประจำหมู่บ้านทันทีนอกจากนั้นกระทรวงฯ กระตุ้นเตือนหน่วยงานทางการในเขตสุขุมมา ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ เฝ้าติดตามการฆ่าสัตว์และการบริโภคเนื้อสัตว์ในพื้นที่ที่เกิดการติดเชื้อ และควรดำเนินงานฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ป่วยด้วยทั้งนี้ สำนักการเกษตรเขตสุขุมมาออกประกาศให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก ห้ามซื้อขายสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกเขต เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก