ผู้ว่าฯโคราชคนใหม่ สะพายเป้คู่ใจสีดำ นั่งรถไฟไปทำงานวันแรก

Hotnewsoumoim - 2024-03-27T142217.827

ผู้ว่าฯโคราชคนใหม่ สะพายเป้คู่ใจสีดำ นั่งรถไฟไปทำงานวันแรก

ที่สถานีรถไฟชุมทางจิระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือ”ผู้ว่าติ๊ก” เดินทางด้วยรถไฟขบวนรถ ที่ 21 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-อุบลราชธานี จากสถานีรถไฟอำเภอปากช่องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยเดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้”

ทั้งนี้เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ขณะที่นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า พี่น้องชาวโคราชทุกคนต้องการให้แก้ปัญหาเร่งด่วนอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่

1.เรื่องงานด้านบริการ ทำอย่างไรส่วนราชการจะให้บริการประชาชนได้ดีที่สุด เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เนื่องจากเราไปใช้บริการอะไรก็อยากได้รับการบริการที่ดี มีน้ำใจไมตรี เอาใจใส่ประชาชน รวดเร็ว และถูกต้องที่สุด
2.เรื่องการพัฒนา ซึ่งมีอยู่หลายเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนา อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
3.การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งระดับรายครัวเรือน และระดับภาพรวมของจังหวัด ซึ่งปัญหาระดับครัวเรือน ในพื้นที่ยังคงมีพี่น้องประชาชนยากจนอยู่ไม่น้อย จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขอย่างจริงจัง ส่วนเศรษฐกิจระดับภาพรวม เช่นปัญหาหนี้สินต่างๆ ก็ต้องเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4.เรื่องปัญหาความไม่เป็นธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ซึ่งถ้าสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ครบทั้ง 4 เรื่อง ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมีเรี่ยวแรงในการทำมาหากิน ทำธุรกิจหาเลี้ยงครอบครัวของตัวเองให้มั่นคง เมื่อธุรกิจมั่นคงก็จะทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจโคราชดีขึ้น พี่น้องประชาชนชาวโคราชก็จะมีความสุข สมดังที่คุณย่าโม (ท้าวสุรนารี) ปรารถนานั่นเอง แต่ทั้งหมดนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าพี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกคนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโคราชไปด้วยกัน อะไรที่คิดต่างก็ต้องมาพูดคุยกัน เพื่อให้บ้านเมืองเราเดินหน้าพัฒนาได้อย่างราบรื่น และมีความสุขกันทั่วหน้า

 

แท็ก