โรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง

Hotnewsoumoim - 2024-03-27T151415.910

โรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่จำเป็นต้องใช้เงินช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2567

นายชนาธิป ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบกับช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเตรียมการสำหรับเปิดภาคเรียนใหม่ของปีการศึกษา 2567 โดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองที่มีบุตรในวัยศึกษาจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้โรงรับจำนำ กทม. จัดทำโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ ต่อเดือน สำหรับวงเงินจำนำตั้งแต่ 5,001 – 100,000 บาท โดยโครงการฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567 ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร

 

 

แท็ก