“ภูมิธรรม” อ้าแขนรับ “ห้าง” ไม่จำกัด ร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

Hotnewsoumoim - 2024-03-28T143259.591

“ภูมิธรรม” อ้าแขนรับ “ห้าง” ไม่จำกัด ร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า รัฐบาลยืนยันโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวาน ได้ข้อสรุปต่างๆและมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปจัดรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้น และนำผลสรุปเสนอที่ประชุมอีกครั้ง 10 เมษายนนี้ คาดว่าจะได้ผลสรุปความชัดเจนของโครงการทั้งหมดได้ โดยเฉพาะกรอบวงเงินจำนวน 500,000 ล้านบาท จะใช้เงินกู้หรือในกรอบวงเงินงบประมาณ

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ไปดูในเรื่องของร้านค้าที่จะให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งโครงการนี้เปิดกว้างพร้อมให้โอกาสร้านค้าที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าหากสนใจที่จะเข้ามาร่วมก็สามารถมาได้ โดยจะมีข้อกำหนดการเข้าร่วมกันอีกทีเพื่อจะได้บริการประชาชนที่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ไปซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคได้อย่างทั่วถึง

 

แท็ก