ผอ.โรงเรียนหวงเก้าอี้ พบผิดวินัยไม่ร้ายแรง เตรียมลงดาบทางวินัย

434279927_999740151806342_8276591492800958402_n

ผอ.โรงเรียนหวงเก้าอี้ พบผิดวินัยไม่ร้ายแรง เตรียมลงดาบทางวินัย

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สืบข้อเท็จจริงเชิงลึก ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่พอใจที่ครูในโรงเรียนนั่งเก้าอี้ทำงานของตน และสั่งการให้จัดซื้อเก้าอี้ใหม่มาทดแทน โดย สพฐ.ได้สั่งการ ผอ.เขตพื้นที่ เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อ สพฐ. ภายใน 7 วันนั้น
ว่าที่ ร.ต.ธนุ กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว หลังจากมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมารายงานตัวและปฏิบัติราชการที่เขตพื้นที่โดยทันที เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน รวมทั้งให้ความคุ้มครองครู และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ล่าสุดทาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวของผู้อำนวยการโรงเรียน ถือเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง เนื่องจากการพูดจาที่ไม่ดี ทำร้ายจิตใจทำให้ทุกคนได้รับความทุกข์ใจไม่สบายใจ ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการไม่ประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ไม่รักษาความสามัคคี หรือให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ อีกทั้งพฤติกรรมดังกล่าว ยังเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษาฯ อีกด้วย
ทั้งนี้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้สรุปผลการสืบข้อเท็จจริง พบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และจะดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวต่อไป
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จะเป็นผู้ประเมินต่อไปว่า ผอ.คนดังกล่าวจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม หรือไปทำหน้าที่อื่น ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งเดิม ขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสอบในประเด็นอื่นๆที่มีการร้องเรียนเข้ามาด้วยต่อไป

 

แท็ก