“โตเกียว” พบผู้ติดเชื้อ”แบคทีเรียกินเนื้อคน”สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า

Hotnewsoumoim - 2024-03-29T072958.338

“โตเกียว” พบผู้ติดเชื้อ”แบคทีเรียกินเนื้อคน”สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า

โตเกียว ออกคำเตือนประชาชน ระบุ พบคนติดเชื้อแบคทีเรียอันตราย ที่ก่อให้เกิดโรคแบคทีเรียกินเนื้อ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรง ‘สเตรปโตคอคคัส กลุ่มเอ’ เพิ่มสูงขึ้น กว่า 88 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า

ทั้งนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีรายงาน พบผู้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนแล้ว จำนวน 517 ราย ซึ่งสูงกว่า 5 ปีก่อน ถึง 4 เท่า โดยแบคทีเรียกินเนื้อคนนั้น เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรง ที่ทำให้ผู้ติดเชื้ออาจเสียชีวิตสูงถึง 30%

ขณะที่ ความร้ายแรงของแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส กลุ่มเอ ที่ก่อให้เกิดโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน เมื่อเกิดการติดเชื้อแล้ว เชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน จะกระจายไปทั่วร่างกาย เป็นเหตุให้การทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลว

 

แท็ก