Hotnewsoumoim - 2024-03-29T122738.077

คนไทยบริโภคทุเรียนมากขึ้น ทำไทยผงาดขึ้นที่ 4 ตลาดส่งออกผลไม้เวียดนาม

สำนักงานศุลกากรทั่วไปแห่งเวียดนามรายงานว่ารายได้จากการส่งออกผักผลไม้ของเวียดนาม ช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ปีนี้ สูงแตะ 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.55 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกผักผลไม้สูงเกินหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก

ทั้งนี้รายได้จากการส่งออกผักผลไม้เฉพาะเดือนมีนาคมสูงถึง 433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.57 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 4 เมื่อเทียบปีต่อปี

ขณะที่ จีน เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ไทย และญี่ปุ่น ยังคงเป็นตลาดส่งออกผักผลไม้แห่งหลักของเวียดนาม โดยการส่งออกผักผลไม้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกเป็นผลจากการส่งออกทุเรียนนอกฤดูกาลเพิ่มขึ้น ซึ่งการบริโภคทุเรียนเวียดนามที่เพิ่มขึ้นของไทย ทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำเข้าผักผลไม้เวียดนามรายใหญ่ที่สุดอันดับ 4

 

 

แท็ก