กรมการค้าภายในเกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้า ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

กรมการค้าภายในเกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้า ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผย กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้า ให้ค้าขายด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมให้คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กตามนโยบายที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบไว้ โดยลงพื้นที่ ห้างโก โฮลเซลล์ สาขาพระราม 2 และห้างแม็คโคร สาขาบางบอน พบสินค้าทุกประเภทมีปริมาณเพียงพอ และห้างค้าส่งทั้งสองแห่งให้ความร่วมมือจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ไปซื้อสินค้าจากห้างค้าส่ง นอกจากผู้บริโภคครัวเรือนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ร้านขายของชำ ผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
“ขอเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคาและการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ได้มาตรฐานและเที่ยงตรง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถแจ้งได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ @MR.DIT” รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

กรมการค้า,ราคาสินค้า, ลดภาระค่าครองชีพ,ประชาชน,กระตุ้นการจับจ่าย

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก