“ศรีสุวรรณ” ฟ้อง ครม.-มท.1 ปมฮุบ “สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9”

fs

“ศรีสุวรรณ” ฟ้อง ครม.-มท.1 ปมฮุบ “สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9” นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เป็นตัวแทนชาวพิษณุโลก ที่คัดด้านการก่อสร้างถนนผ่าสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา บริเวณสามแยกเรือนแพ อ.เมืองพิษณุโลก ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ต่อศาลปกครองกลางว่า ร่วมกันใช้อำนาจโดยมิชอบหรือดุลยพินิจโดยมิชอบ และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยนำที่ราชพัสดุ และที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่เป็นสระหนองตาเหี่ยม และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ไปอยู่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองตาเหี่ยม โดยมีการวางแนวทำถนนเพื่อเชื่อมถนนสาย ฉ.1 กับทางหลวงหมายเลข 12 ทำให้พื้นที่สวนสาธารณะเกิดความเสียหาย ปิดกั้นการใช้ประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งอำนาจในการบริหารจัดการสวน ร.9 จากเดิมเป็นของเทศบาลนครพิษณุโลก จะตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินทั้งหมด โดยขอให้ศาลปกครองเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยด้วยว่า มาตรา 55 ประกอบมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินฯ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตราดังกล่าวด้วยหรือไม่ด้วย นอกจากคำขอให้เพิกถอนมติของ ครม.ดังกล่าว และอย่าได้นำสวน ร.9 เข้ามายุ่งเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินอีก

กรณีดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวพิษณุโลก เคยยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก มาแล้ว 2 คดี และยังสู้คดีกันอยู่ โดยยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นคนละประเด็นกันกับคดีนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ซึ่งเห็นชอบให้นำที่ราชพัสดุไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดรูปที่ดินได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผนวกเอาพื้นที่ของสวนฯเข้าไปอยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ซึ่งขณะนี้กำลังจะปิดสวนบางส่วนเพื่อนำเครื่องจักรใหญ่เข้าถมสระน้ำ ขุดโค่นต้นไม้ เพื่อทำถนนสาย ฉ.1 แล้ว โดยอ้างมติ ครม.วันที่ 5 ก.ค. 66 ว่า ให้ทำได้การใช้อำนาจของ ครม. และ มท. เพื่อเอื้อให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ พิษณุโลก โดยอ้าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินฯ 2547 นั้น เห็นว่ากฎหมายที่ดังกล่าวอยู่เหนือกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์สูงกว่าซึ่งน่าจะขัดต่อหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้

 

แท็ก