ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 29 มี.ค. 67 ทาง FM100.5 ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

สัญญาณ “เสื้อแดง” คืนชีพ !!! ….ผู้ลี้ภัยทยอยกลับบ้าน
สัมภาษณ์ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 29 มี.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

แท็ก