ธ.ก.ส.เล็งพักหนี้เฟส 2 อุ้มวิสาหกิจชุมชน-นิติบุคคลด้วย

Hotnewsoumoim - 2024-04-01T081933.492

ธ.ก.ส.เล็งพักหนี้เฟส 2 อุ้มวิสาหกิจชุมชน-นิติบุคคลด้วย
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2567 จะพิจารณาออกมาตรการพักหนี้เกษตรกรระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มีหนี้ทุกบัญชีรวมกันเกิน 300,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากมาตรการพักหนี้ระยะแรกที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า มาตรการพักหนี้เกษตรกรระยะที่ 2 จะเน้นไปยังลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อกว้างกว่าระยะแรก ซึ่งจะรวมถึงวิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล เอกชนจะเข้าข่ายในการได้รับพิจารณาด้วย โดย ธ.ก.ส.กำลังพิจารณาจัดกลุ่ม การกำหนดเงื่อนไข วงเงินสินเชื่อว่าควรอยู่เท่าไร รวมถึงของบประมาณชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล จากนั้นจะนำเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส.พิจารณาต่อไป

แท็ก