ข่าวดี! เปิดให้ ต่ออายุใบขับขี่ นอกเวลาราชการ

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66ช

ข่าวดี! เปิดให้ ต่ออายุใบขับขี่ นอกเวลาราชการๅ1-5 เม.ย.67 เวลา 16.30-18.00น. นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 รัฐบาล โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “สัปดาห์ให้บริการประชาชน” โดยขยายเวลาการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (2 ปี เป็น 5 ปี) และต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี เป็น 5 ปี) ที่ยังไม่สิ้นอายุหรือขาดต่ออายุไม่เกิน 1 ปี และอบรม e –Learning หลักสูตร 1 ชั่วโมง มาแล้ว สามารถใช้บริการต่อใบอนุญาตขับรถ ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร)

“ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันเวลาดังกล่าว เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2. ใบรับรองแพทย์ 3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม4. ผลการอบรม e – Learning 1 ชั่วโมง (กรณีต่ออายุ 5 ปี เป็น 5 ปี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2271 8426 หรือช่องทาง Facebook : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หรือ Facebook : ส่วนใบอนุญาตขับรถ สขพ.5”

แท็ก