ใจเขาใจเรา! “อนุทิน” เปิดเงื่อนไข แรงงาน 3 สัญชาติ กลับบ้านสงกรานต์

wewy (3)ออออ

ใจเขาใจเรา! “อนุทิน” เปิดเงื่อนไข แรงงาน 3 สัญชาติ กลับบ้านสงกรานต์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยถึงกรณีที่มีการออกกฎหมาย ผ่อนผันให้แรงงาน 3 สัญชาติ สามารถกลับประเทศได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่าการผ่อนผันตามประกาศกระทรวงข้างต้น เกิดขึ้นเพื่อ ให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความกดดันการทำงานของแรงงานที่จากบ้านเกิดมาทำงานที่ไทย ด้วยการให้สามารถกลับบ้านไปใช้เวลาในช่วงเทศกาลกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่บ้านเกิดได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

“เรื่องแบบนี้ก็ต้องใจเขาใจเราขนาดคนไทยเอง พอถึงเทศกาลสงกรานต์ก็ยังอยากกลับบ้าน แรงงานต่างด้าวก็เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับการตกลง ระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานด้วย ส่วนภาครัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ผ่อนผันแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา กลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เริ่ม 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม โดยไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอีก หากเดินทางกลับเข้ามาไทยหลังช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากประสงค์เดินทางเข้าจะต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) ตามปกติ

แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ นี้ มี 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา รัฐบาล สปป.ลาว รัฐบาลเมียนมา ซึ่งถึงหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

2.ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในไทยยังเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

3.ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของ ครม. อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 17 (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522) ที่ผ่านการตรวจสัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตามประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับการตรวจลงตราประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

 

แท็ก