กรมประมง” ประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67

Hotnewsoumoim - 2024-04-01T135059.960

กรมประมง” ประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67 เพื่อปกป้องและคุ้มครองสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง

นายวิศิษฏ์ ขวัญดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพังงา เผยว่า ในปีนี้กรมประมงใช้มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ พื้นที่จังหวัด พังงา กระบี่ และตรัง โดยครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ผลการประเมินทางวิชาการ พบว่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์เพศสูง พร้อมที่จะผสมพันธุ์วางไข่ และพบสัตว์น้ำวัยอ่อนมีความชุกชุมและหนาแน่นสูง โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายน จึงเป็นการยืนยันได้ว่ามาตรการฯ ที่ใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ ทั้งในด้านพื้นที่ ช่วงเวลา และเครื่องมือที่มีการประกาศใช้มาตรการฯ

ขณะที่ประมงพื้นบ้าน บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องอุปกรณ์จับสัตว์น้ำประมงพื้นบ้านเป็นแบบประสิทธิภาพต่ำ และออกจับสัตว์น้ำไม่ไกลจากชายฝั่งทำให้ไม่มีผลกระทบกับสัตว์น้ำที่วางไข่

 

 

แท็ก