เตือนเปิด “กาสิโน” …อย่าซ้ำรอยหวยบนดิน – ไม่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

สัมภาษณ์ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นงวดี ถนิมมาลย์ และ สุชาติ ชวางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก