เตือน!!! วันนี้ยังร้อนทะลุ 40 องศา

สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นงวดี ถนิมมาลย์ และ สุชาติ ชวางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก