กทม. แจงโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV ปรับพื้นที่เตรียมสร้างสถานีชาร์จในศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง

oumoim (16)

กทม. แจงโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV ปรับพื้นที่เตรียมสร้างสถานีชาร์จในศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ข่าวว่ามีการล็อกสเปค ทำให้โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV เกิดความล่าช้านั้น

ตามที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้ศึกษารายละเอียดในการเปลี่ยนมาใช้รถเก็บขนมูลฝอย EV ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้รถยนต์ EV ความพร้อมของภาคเอกชนในการบริการให้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV และความพร้อมของสถานีชาร์จ พบว่า ในปัจจุบันมีการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งภาคเอกชนมีความพร้อมในการให้บริการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV และนักวิชาการได้ดำเนินการทดลองใช้รถดังกล่าวในพื้นที่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา และเขตดุสิต พบว่ารถไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ 2-3 เที่ยวต่อวัน ประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถึงร้อยละ 30-40 ไม่มีไอเสียจากการขับเคลื่อนและการบีบอัดขยะ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 รวมถึงในการบีบอัดไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในเดือนตุลาคม 2566 กรุงเทพมหานครจึงเห็นชอบให้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV จำนวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 842 คัน ประกอบด้วย รถเก็บขยะแบบอัด 5 ตัน 464 คัน รถเก็บขยะแบบอัด 2 ตัน 152 คัน รถเก็บขยะแบบยกภาชนะ ขนาด 8 ลบ.ม. 124 คัน และรถเก็บขยะแบบยกภาชนะ 3 ลบ.ม. 102 คัน รวม 842 คัน

สำนักสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน TOR คำนึงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้ายื่นข้อเสนอราคาได้หลายราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักข่าวอิสรา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยพิจารณาปรับปรุง TOR ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยนำความคิดเห็นจากข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้มากรายและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลังจากนั้นจะนำร่าง TOR ที่ปรับปรุงใหม่เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอีกครั้ง

ในขณะเดียวกันสำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้ารถเก็บขนมูลฝอย EV ในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร บริเวณอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม โดยลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าดังกล่าวให้เพียงพอต่อการชาร์จรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด

“โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV นั้น สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการตามข้อกฎหมายกำหนด ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีชาร์จรถเก็บขนมูลฝอย EV บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชุมติดตามโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว

 

 

แท็ก