พื้นที่เล่นสร้างสรรค์ ลดเสี่ยงปิดเทอมอันตราย สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

พื้นที่เล่นสร้างสรรค์ ลดเสี่ยงปิดเทอมอันตราย
สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 1 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย กมลพร ร่มทองคำ และ ชุษณะ ตันตยานนท์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก