“หมอยง” เผยผลตรวจผู้ป่วย มีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ไม่ใช่ เกิดจากเห็บ-หมัด

oumoim (22)

 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังตรวจพบผู้ป่วยไข้สูง และมีเกล็ดเลือดต่ำ อาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ไม่ใช่ “ไข้เลือดออก”

ทั้งนี้ หมอยง ระบุว่า อาการไข้สูงแล้วมีเกล็ดเลือดต่ำ ส่วนใหญ่จะให้การวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก หรือกลุ่มโรคที่นำโดยแมลง แต่ความจริงโรคไข้สูงและมีเกล็ดเลือดต่ำ ที่รายงานจากศูนย์ฯ ซึ่งเป็นศูนย์แรกที่รายงานในรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่ก่อโรคนี้ ในผู้ป่วย 3 คน ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกของประเทศไทย และยังพบผู้ป่วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก และเชื่อว่าพบได้ทั่วไปในประเทศไทย โรคนี้ชื่อว่า SevereFeverwithThrombocytopenicSyndrome โรคนี้พบมากในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น มีการกล่าวว่านำโดยเห็บ โดยเฉพาะเห็บของกวาง หรือสัตว์ในปศุสัตว์

สำหรับประเทศไทย ทีมเรารายงานไว้อย่างละเอียด และได้ทำการศึกษาในวงกว้าง พบได้ในหลายภาคของประเทศไทย โรคเกิดจากไวรัส ที่มีตัวนำเป็นเห็บ หมัด หรือไรอ่อน ของหมา แมว และเชื่อว่าน่าจะอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะด้วย อาการที่พบจะมีไข้สูงมาก และมีเกล็ดเลือดต่ำลักษณะอาการคล้ายไข้เลือดออกมาก แต่ไข้อาจจะยาวนานเป็นสัปดาห์ได้ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่มีวิธีการตรวจอยู่ทั่วไป ในกรณีที่สงสัยทางศูนย์ฯ ยินดีรับคำปรึกษาและตรวจให้ ตามสิทธิ์และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

แท็ก