รัฐบาลเดินหน้าปุ๋ยเคมีราคาถูก เฟส 2 ส่งเสริมเกษตรกรต่อเนื่อง

wewy (2)

 

 

โฆษกรัฐบาลฯ เผยรัฐบาลส่งเสริมเกษตรกรต่อเนื่อง เดินหน้าโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูก เฟส 2 ตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 นี้ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 5 ล้านกระสอบ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย โดยโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรนี้ ดำเนินมาถึง เฟสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 30 มิถุนายน 2567 นี้ ต่อเนื่องจากเฟสที่ 1 ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เชื่อมโยงปุ๋ยลดราคาจากโรงงานมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้นมีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 5 ล้านกระสอบ

นายชัย กล่าวว่า สำหรับเฟส 2 ของโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกฯ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะเผยแพร่รายการ และราคาปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน www.dit.go.th และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบ ในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ สำหรับผลตอบรับในเฟสที่ 1 ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยไม่มากนัก แต่ก็ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดี มียอดการสั่งซื้อปุ๋ยประมาณ 1.2 ล้านกระสอบ

นอกจากนี้ จากการติดตามราคาปุ๋ยในปัจจุบัน (ราคาเฉลี่ยภาคกลาง) อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกับของปีที่แล้ว (เดือนมีนาคม 2566) ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ราคาเฉลี่ยกระสอบละ 850 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว 13% ปุ๋ยฟอสเฟต (18-46-0) ราคาเฉลี่ยกระสอบละ 1,150 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว 34% ปุ๋ยโพแทส (0-0-60) ราคาเฉลี่ยกระสอบละ 950 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว 42% ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ราคาเฉลี่ยกระสอบละ 530 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว 22% ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ราคาเฉลี่ยกระสอบละ 1,020 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว 22% และปุ๋ยสูตร 16-20-0 ราคาเฉลี่ยกระสอบละ 880 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว 24% และสำหรับยาปราบศัตรูพืช ได้แก่ ยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซต ราคาเฉลี่ยลิตรละ 145 บาท ลดลง 29% ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนต ราคาเฉลี่ยลิตรละ 200 บาท ลดลง 27% และยาฆ่าแมลงอะบาเมกติน ราคาเฉลี่ยลิตรละ 160 บาท ลดลง 29% พร้อมกันนี้ กรมการค้าภายในยังได้เแจ้งเตือนร้านค้า ตลอดจนผู้ประกอบการทุกราย ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยไม่มีเหตุอันสมควร และกำหนดให้แสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนด้วย

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร รวมทั้งสั่งการเร่งหามาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยได้ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงาน ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกและเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณและคงคุณภาพให้กับผลผลิตแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ส่งถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยนายกฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการของรัฐบาลจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก” นายชัย กล่าว

 

แท็ก