จีนเผยคุณภาพน้ำ ‘แม่น้ำแยงซี’ ดีขึ้นต่อเนื่องในปี 2023

f

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำแยงซี ซึ่งลำน้ำสายยาวที่สุดของจีน มีพัฒนาการดีขึ้นในปี 2023

รายงานระบุว่าลำน้ำหลักของแม่น้ำแยงซีมีคุณภาพน้ำเกรด 2 (Grade II) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในปี 2023 โดยเกรด 2 จัดว่าสูงสุดเป็นอันดับสองในระบบคุณภาพน้ำแบบแบ่งห้าอันดับของจีน

คุณภาพน้ำของลำน้ำช่วงต่างๆ ตามแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Economic Belt) ราวร้อยละ 95.6 สูงเกินเกรด 3 ในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.1 จุด เมื่อเทียบปีต่อปี

อนึ่ง รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แม่น้ำแยงซีอย่างมาก โดยมีการสั่งห้ามจับปลาในพื้นที่อนุรักษ์ตามลุ่มแม่น้ำแยงซี จำนวน 332 แห่ง เมื่อเดือนมกราคม 2020 เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำ

นอกจากนั้นจีนยังยกระดับคำสั่งห้ามจับปลาข้างต้นเป็นคำสั่งห้ามจับปลาตามลำน้ำหลักและลำน้ำสาขาสายสำคัญของแม่น้ำแยงซีเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก