รัฐบาลลุยแก้หนี้ จัดมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม

รัฐบาลลุยแก้หนี้ จัดมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม

“เกณิกา” เผย รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ทั้งระบบอย่างบูรณาการผ่าน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยกระทรวงยุติธรรม

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงยุติธรรม ได้จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนานทั้งปัญหาหนี้นอกระบบและในระบบ

โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีสถาบันการเงินจำนวน 23 สถาบันการเงินทั้งส่วนที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน สถาบันการเงินควรที่จะสร้างโอกาสให้ลูกหนี้ได้กลับมายืนในสังคม โดยการแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาล ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจน และเป็นการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืน และไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก นอกจากนี้ยังได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแก้ไขหนี้สิน การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษา เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และข้อกฎหมายต่างๆ จากวิทยากรทรงคุณวุฒิ

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ความตั้งใจของรัฐบาล คือ ต้องการแก้ปัญหา หนี้ครัวเรือน คือ หนี้ของประชาชน โดยจะให้อยู่ในระดับที่สังคมอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงเป็นจุดที่เป็นรูปธรรมของการแก้หนี้ รวมไปถึงการไกล่เกลี่ย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชน ทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดีช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้ถูกฟ้องคดีต่อศาล โดยรัฐบาลต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ สถาบันการเงิน ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ด้วย

ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่มีความสนใจ และต้องการสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องเว็บไซต์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามผ่าน สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 และสายด่วนกรมบังคับคดี โทร. 1111 กด 79 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

รัฐบาล,มหกรรมแก้หนี้,หนี้ครัวเรือน

แท็ก