กรมขนส่งฯขอความร่วมมือรถบรรทุก เลี่ยงส่งสินค้า-งดวิ่งเที่ยวเปล่า ช่วงสงกรานต์ 66 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ

xr:d:DAFGunnyzag:39166,j:5848347790463132093,t:24040304

กรมขนส่งฯขอความร่วมมือรถบรรทุก เลี่ยงส่งสินค้า-งดวิ่งเที่ยวเปล่า ช่วงสงกรานต์ 66 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงคมนาคม โดย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ แนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติดังนี้ 1) กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 2) ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง 3) ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ 4) ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตาม การใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด และ 5) สำหรับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้วางแผนการรับ – ส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ขบ. ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 28 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมขนส่งภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สมาคมผู้ประกอบการรถเครน สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากและผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ ขบ. ขอขอบคุณ หน่วยงาน สมาคม ชมรมต่าง ๆ ในความร่วมมือ โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้

แท็ก