ผ่าสุดยอด “บุคลิกภาพ CEO” พัฒนาบุคลิกภาพ-สื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล

ja(24)-min

การอบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN โดย MCOT News FM 100.5 และ MCOT Academy วันนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 7 โดยมีคุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ เป็นผู้อบรมในหัวข้อบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องการปรับบุคลิกภาพตั้งแต่การแต่งกายในรูปแบบต่าง ทรงผมที่เหมาะกับบุคลิก ลักษณะเล็บและการทาสีเล็บ ลักษณะรองเท้า การใช้เครื่องประดับ กระเป๋า เข็มขัด นาฬิกา ปากกาที่ควรใช้ ลักษณะท่ายืน การวางมือ ลักษณะการเดิน ระดับความดังของการใช้เสียง

นอกจากนี้ยังมีการอบรมเรื่องการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล คือ 1.สื่อสารสิ่งดีๆ 2.สื่อสารในสิ่งที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และ 3.ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์มีความหมายเชิงบวก

ทั้งนี้หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN จะจัดอบรมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเจาะลึกประเทศอาเซียน +3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น)

 

แท็ก