เซี่ยงไฮ้เล็งสร้างระบบดูแล ‘เด็กออทิสติก’ ครบวงจรในปี 2027

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66 (2)

เซี่ยงไฮ้เล็งสร้างระบบดูแล ‘เด็กออทิสติก’ ครบวงจรในปี 2027กลุ่มหน่วยงานทางการในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนร่วมออกแนวปฏิบัติที่มุ่งจัดตั้งระบบการบริการดูแลแบบครบวงจรสำหรับการตรวจคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัยและรักษา ช่วยเหลือและดูแลเด็กออทิสติก ภายในสิ้นปี 2027

แนวปฏิบัติดังกล่าวเน้นย้ำความสำคัญของการวินิจฉัยและช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรก พร้อมกับระบุแผนการบรรจุการศึกษาเกี่ยวกับโรคออทิสติกเข้าสู่โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานร่วมกับเด็กออทิสติก และศูนย์บริการสุขภาพระดับชุมชนจะให้บริการตรวจคัดกรองโรคออทิสติกสำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี

นอกจากนั้นแนวปฏิบัตินี้ยังมุ่งรับรองว่าเด็กออทิสติกทุกคนจะได้รับการศึกษาระดับเตรียมอนุบาลและการศึกษาภาคบังคับ รวมถึงสนับสนุนโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยอาชีวศึกษารับนักเรียนออทิสติกเข้าศึกษาเล่าเรียนด้วย

รัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้จะออกนโยบายเกื้อหนุนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการมีโอกาสทำงานของผู้เป็นโรคออทิสติกอายุ 16-18 ปี

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก