ตลาด 184 แห่งใน กทม. “ไม่เทรวม” แยกขยะเศษอาหารวันละ 75 ตัน

wewy (6)

 

ตลาด 184 แห่งใน กทม. “ไม่เทรวม” แยกขยะเศษอาหารวันละ 75 ตัน ลดคาร์บอนเท่าเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 1,183 เที่ยวบิน

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดการขยะในตลาด ว่า ปัจจุบันมีตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เทรวมกับ 50 สำนักงานเขต 50 เขต รวมทั้งหมด 184 ตลาด ซึ่งสามารถแยกขยะเศษอาหารได้ถึงวันละ 75 ตัน โดยขยะดังกล่าวได้นำไปบริหารจัดการด้วยวิธีการ ดังนี้
1.แหล่งกำเนิดจัดการเองผ่านการส่งเกษตรกรโดยตรง 36.6 ตัน/วัน คิดเป็น 49%
2.สำนักงานเขตรับไปทำปุ๋ย 22.3 ตัน/วัน คิดเป็น 30%
3.แหล่งกำเนิดจัดการเองโดยนำไปทำปุ๋ย 5.6 ตัน/วัน คิดเป็น 7%
4.สำนักงานเขตรับไปเลี้ยงสัตว์ 5.1 ตัน/วัน คิดเป็น 7%
และ อื่นๆ 4.9 ตัน/วัน คิดเป็น 7%

“หากจะเทียบให้เห็นความสำเร็จในครั้งนี้ ปริมาณขยะเศษอาหารที่แยกได้ 75 ตัน/วัน เทียบเท่ากับการลด Carbon footprint หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 142.5 ตัน/วัน หรือเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้ในเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ถึงจำนวน 1,183 เที่ยวบิน”

ทั้งนี้ภาพรวม Top 5 ของตลาดที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
1. ตลาดมหานาค (เขตดุสิต) : 7.83 ตัน/วัน (เขตรับไปทำปุ๋ย)
2. ตลาดคลองเตย ซอย 8 (เขตคลองเตย) : 6.77 ตัน/วัน (เขตรับไปทำปุ๋ย)
3. ตลาดยอดพิมาน (เขตพระนคร) : 4.54 ตัน/วัน (แหล่งกำเนิดจัดการเอง – ส่งเกษตรกร)
4. ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย (เขตพระนคร) : 4.19 ตัน/วัน (แหล่งกำเนิดจัดการเอง – ส่งเกษตรกร)
5. ตลาดสดลาดพร้าว ซอย 123 (เขตบางกะปิ) : 3.87 ตัน/วัน (เขตรับไปทำปุ๋ย)

 

แท็ก