กองทัพอากาศไทย โดยเพจเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” ได้เผยแพร่ภาพปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันทางอากาศ

กองทัพอากาศไทย โดยเพจเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” ได้เผยแพร่ภาพปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันทางอากาศ พร้อมข้อความระบุว่า “24/7 All Day & Night …our falcon leaving nest กองทัพอากาศเตรียมความพร้อมการป้องกันทางอากาศ”
“กองทัพอากาศเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติการทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และทำการบินลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อปกป้องอธิปไตยและพี่น้องประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เตรียมการปฏิบัติการทางการทูตฝ่ายทหารเมื่อมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนตามแนวชายแดน”

แท็ก