รมว.แรงงาน เปิดสายด่วน 1506 ติดต่อญาติแรงงานไทยไต้หวัน

xr:d:DAFGunnyzag:39298,j:716496105406130991,t:24040401

รมว.แรงงาน เปิดสายด่วน 1506 ติดต่อญาติแรงงานไทยไต้หวัน
.
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เบื้องต้นสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป แจ้งว่าแรงงานไทยในพื้นที่ภาคเหนือปลอดภัย ไม่ได้รับแจ้งว่ามีแรงงานไทยประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ขณะที่ในส่วนของภาคใต้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับสึนามิและแรงงานที่ได้รับผลกระทบหรือเสียชีวิตเช่นเดียวกัน
.
ขณะที่แรงงานไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ Inbox Facebook ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงไทเปและเกาสง ส่วนญาติของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน สามารถโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 เพื่อติดตามสถานการณ์ได้
.
ทั้งนี้ขอให้ครอบครัวของแรงงานไทยมั่นใจกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยและพร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ และขอให้แรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าว ดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด
.
อย่างไรก็ตามเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงอาคารถล่ม คือ ฮวาเหลียน ซึ่งมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 355 คน และเมืองนิวไทเปมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 7,637 คน ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

 

แท็ก