สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตดึงผู้ประกอบการมวยไทยในจีนอบรมเทรนเนอร์

xr:d:DAFGunnyzag:39300,j:323557038671845350,t:24040401

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตดึงผู้ประกอบการมวยไทยในจีนอบรมเทรนเนอร์

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูร ชุติมากรกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านกีฬา นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และคณะจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 100 คน
ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรมวยไทยเทรนเนอร์ “TY Training The Trainer @Phuket Thailand”, ผู้บริหารบริษัทจีนอีสเทิร์น แอร์ไลน์ จำกัด, ผู้บริหารบริษัท เสฉวน แอร์ไลน์ จำกัด คณะผู้ติดตาม และสื่อมวลชน พร้อมมอบกางเกง “น้องจุ้ง” สัญลักษณ์แมสคอตภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มอบให้กับทางคณะดังกล่าวด้วย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายธรรมวรรธกล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจมวยไทยในจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกีฬา “มวยไทย” ให้เป็น Soft Power ตามนโยบายส่งเสริม Sot Power (5F) สาขากีฬาตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัดภูเก็ต
โดยเมื่อวันที่ 7-10 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระแสมวยไทย ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการยิมมวยไทยในจีนหลายพันแห่งให้มาเรียนมวยไทย ณ จังหวัดภูเก็ต
ได้รับการประสานจากผู้ประกอบการมวยไทย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3 เมษายนเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรมวยไทยเทรนเนอร์ “TY Training The Trainer @Phuket Thailand” ระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2567 ที่จังหวัดภูเก็ต นั้น
ดังนั้น ในวันนี้ จังหวัดภูเก็ต โดย สมาคมกีฬาฯ และเครือข่ายพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการต้อนรับคณะดังกล่าวในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

แท็ก