Take It Down บริการลบสื่อลามกออกจากสื่อสังคมออนไลน์ฟรี

xr:d:DAFGunnyzag:39308,j:5660322602873899150,t:24040402

Take It Down บริการลบสื่อลามกออกจากสื่อสังคมออนไลน์ฟรี

ตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) มีเว็บไซต์ออนไลน์มาแนะนำพี่น้องประชาชน นั่นก็คือ “Take It Down” บริการฟรีที่จะช่วยลบรูปภาพและหยุดการแชร์สื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ ซึ่งผู้ที่ถูกแชร์ภาพอาจจะมีอายุไม่ถึง 18 ปี

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ Take It Down
1.เข้าเว็บไซต์ Take It Down (โดยสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้)
2.ตอบคำถามที่ทางเว็บไซต์กำหนด
3.อัปโหลดรูปภาพของเราที่กังวลว่าจะถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว Take It Down จะใช้ลายนิ้วมือดิจิทัล (Digital Footprint) ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานซึ่งเรียกว่า “ค่าแฮช” เพื่อสแกนหารูปภาพ หรือ วิดีโอ ลามกอนาจาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าร่วมกับ Take It Down จากนั้นจะใช้ค่าแฮช สแกนหารูปภาพ วิดีโอ ที่เข้าข่ายลามกอนาจารและทำการลบรูปภาพที่อาจจะอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ทันที

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้บริการ
เมื่อทำการส่งรูปภาพหรือวิดีโอลามกอนาจารให้ Take It Down ทำการลบแล้ว อย่าแชร์หรืออัปโหลดภาพที่เข้าข่ายอนาจารอีกเพราะอาจจะทำให้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ถูกบล็อกได้

หากมีรูปภาพและวิดีโอลามกอนาจารตอนอายุที่มากกว่า 18 ปี สามารถแจ้งจับได้ที่ stopncii.org.

ทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ไม่สนับสนุนหรือส่งต่อ รูปภาพวิดีโอที่เข้าข่ายอนาจารที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ

 

 

 

แท็ก