นอนไม่เป็นเวลา-นอนดึก’ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของวัยรุ่นการศึกษา

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66k

‘นอนไม่เป็นเวลา-นอนดึก’ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของวัยรุ่นการศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) พบว่าการนอนหลับไม่เป็นเวลาและนอนดึกเชื่อมโยงกับผลการเรียนที่ย่ำแย่ลงและปัญหาด้านพฤติกรรมในโรงเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่วัยรุ่น

นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากวัยรุ่นเกือบ 800 คน ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและปัญหาด้านพฤติกรรมในโรงเรียน โดยพวกเขายังสวมเครื่องตรวจจับที่ข้อมือเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการศึกษาสามารถประมาณการรูปแบบการนอนของพวกเขาได้

ผู้เข้าร่วมที่มีเวลาเข้านอนไม่แน่นอนมีโอกาสได้รับเกรดดี (D) หรือต่ำกว่านั้นในช่วงการให้คะแนนที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าคนที่เข้านอนอย่างสม่ำเสมอ โดยวัยรุ่นที่เข้านอนช้ากว่า ตื่นสายกว่า หรือมีชั่วโมงการนอนต่อคืนไม่แน่นอนยังมักได้เกรดเอ (A) น้อยกว่าด้วย

การศึกษาพบวัยรุ่นมีแนวโน้มถูกพักการเรียนหรือถูกไล่ออกในช่วงสองปีที่ผ่านมาหากพวกเขาตื่นสายมากกว่าเพื่อน มีจำนวนชั่วโมงการนอนที่ไม่แน่นอนในแต่ละคืน หรือนอนหลับไม่เป็นเวลา นักวิจัยจึงตั้งทฤษฎีว่าการนอนดึกอาจส่งผลให้เด็กไปโรงเรียนสาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรม

 

แท็ก