คลายร้อน…เช็กเลย! กปภ.เปิดพิกัดพื้นที่น้ำประปาดื่มได้

oumoim (3)-min (1)
 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดพิกัด “พื้นที่น้ำประปาดื่มได้และแท่นน้ำประปาดื่มได้” เริ่มแล้วระยะที่ 1 พื้นที่น้ำประปาดื่มได้พร้อมให้บริการ จำนวน 31 พื้นที่ และแท่นน้ำประปาดื่มได้ 113 แท่น เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
 
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าตามภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย “น้ำดื่มสะอาด ราคาประหยัดให้กับประชาชน” เพื่อให้ กปภ. นำไปขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค กปภ. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการ “น้ำประปาดื่มได้” ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัย พร้อมเปิดให้บริการน้ำดื่มสะอาดผ่านแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 113 แท่นทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยแบ่งระยะการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 
– ระยะที่ 1 พื้นที่น้ำประปาดื่มได้พร้อมให้บริการ จำนวน 31 พื้นที่ และแท่นน้ำประปาดื่มได้ 113 แท่น
(พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา)
– ระยะที่ 2 พื้นที่น้ำประปาดื่มได้พร้อมให้บริการ จำนวน 53 พื้นที่
– ระยะที่ 3 พื้นที่น้ำประปาดื่มได้พร้อมให้บริการ จำนวน 169 พื้นที่
สำหรับพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัยทั้ง 253 พื้นที่ จะมีการตรวจประเมินคุณภาพและตรวจสถานภาพใบรับรองทุก 3 ปี โดยเงื่อนไขจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งในด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การระบายตะกอน การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรายังคงติดตามดูแลและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาดื่มได้และแท่นน้ำประปาดื่มได้ผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th/pwadrinkingwater นอกจากนี้ กปภ. ยังได้เตรียมแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน PWA Plus Life เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของ กปภ. ในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย
 
รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มีการบำรุงรักษา ปรับปรุง และดูแลแท่นน้ำประปาดื่มได้ให้สะอาด ถูกสุขอนามัย สวยงามและน่าใช้อยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
แท็ก