นายกฯ โพสต์ ยืนยัน กองทัพมีเพื่อความมั่นคงของประเทศ

xr:d:DAFGunnyzag:39370,j:2830936152363064777,t:24040406

นายกฯ โพสต์ ยืนยัน กองทัพมีเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรึ โพสต์สื่อออนไลน์ หลังชี้แจง นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.ก้าวไกล ในสภาฯ

”ผมยืนยันว่า กองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่งคั่งของใครคนใดคนหนึ่ง ส่วนวาทกรรมด้อยค่าที่บอกว่า ภาพลักษณ์ตกต่ำหรือใช้ IO ขอให้เวลารัฐบาลบริหารงานให้ครบ 4 ปี แล้วประชาชนจะเห็นในตอนจบเองว่า คนที่ใช้ IO พยายามครอบงําให้คนหน้ามืดตามัวจริง ๆ แล้วคือใคร ส่วนการกล่าวหาเรื่องเงินทอน หากมีใครกล่าวหาท่านเรื่องนี้ ท่านก็คงไม่พอใจเช่นกัน ดังนั้น ขอให้เอาหลักฐานมาพูดกันดีกว่า

วันนี้รัฐบาลพัฒนางานร่วมกันกับกองทัพ และตลอด 7 เดือนที่ผ่านมามีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นหลายเรื่อง รวมถึงเรื่อง สมัครใจเกณฑ์ทหาร จะได้เห็นผลงานกันอย่างต่อเนื่องครับ เท่าที่ผมฟังอภิปรายมา เข้าใจว่าฝ่ายค้านยังเป็นฝ่ายค้านที่งงอยู่นะครับ จากที่เคยบอกให้เอาเรือประมงมารบแทนเรือรบวันนี้กลับมาสนับสนุนให้ซื้อเรือรบ ผมขอให้เราวางวาทกรรม แล้วมาพูดกันเรื่องเนื้องานดีกว่า รัฐบาลจะพัฒนากองทัพต่อไป จะควบคุมการซื้อ การขายอาวุธให้มีความโปร่งใส สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ในภาพรวมของประเทศครับ“

 

 

 

แท็ก