เช็งเม้งจีนคึกคัก ธุรกิจใดได้รับอานิสงส์ โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

เช็งเม้งจีนคึกคัก ธุรกิจใดได้รับอานิสงส์

โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 4 เมษายน 2567 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย วันดี วรรณเมธางกูร และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก