รฟท. เปิดตัวรถไฟขบวนใหม่ SRT ROYAL BLOSSOM เปิดใช้บริการกลางปี 67 จริงหรือ?

435566540_1005243694589321_4357592821977222276_n

รฟท. เปิดตัวรถไฟขบวนใหม่ SRT ROYAL BLOSSOM เปิดใช้บริการกลางปี 67 จริงหรือ?
จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง รฟท. เปิดตัวรถไฟขบวนใหม่ SRT ROYAL BLOSSOM เปิดใช้บริการกลางปี 67 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
การรถไฟฯ ได้รับมอบรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศ Hamanasu (ฮามานะสุ) จากบริษัท Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย รถรุ่น SUHAFU (มีเครื่องยนต์ปั่นไฟ) 5 คัน และรถรุ่น OHA (ไม่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟ) 5 คัน โดยผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายการช่างกลดำเนินการปรับปรุงตู้โดยสารให้มีความพร้อมสำหรับใช้เป็นขบวนรถไฟท่องเที่ยว เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการเดินทาง และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างงาน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ล่าสุด ฝ่ายการช่างกล การรถไฟฯ ได้แจ้งถึงการปรับปรุงรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศ Hamanasu ชุดแรกใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 5 คัน ภายใต้ชื่อ “SRT Royal Blossom” โดยจะใช้สำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นดำเนินการต่อเนื่องหลังจากประสบความสำเร็จในการปรับปรุงขบวนรถไฟท่องเที่ยว KIHA 183 ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยว เป็นอย่างดี
ปัจจุบันตู้ SRT Royal Blossom อยู่ระหว่างทดสอบความพร้อมของระบบ และเมื่อทดสอบแล้วเสร็จ มีกำหนดเริ่มให้บริการท่องเที่ยวช่วงกลางปีนี้ ในเส้นทางระยะสั้น แบบวันเดย์ทริป/พักค้างคืน และให้บริการในช่วงเทศกาลสำคัญ หรือให้บริการเช่าเหมาขบวน ตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ Call Center 1690
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

แท็ก