องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์รักษาโควิด-19 พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

xr:d:DAFGunnyzag:39467,j:8660845965047047719,t:24040504

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์รักษาโควิด-19 พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสัปดาห์ที่แล้ว (24 -30 มีนาคม 2567) มีผู้ป่วยจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประมาณ 728 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง จำนวน 215 คน ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 76 คน รวมถึงผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 คน เฉลี่ย 1 คน/สัปดาห์ ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่เชื้อมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองลดลง เป็นเหตุให้จำนวนผู้ป่วยยังคงมีอยู่ รวมถึงประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ ปัจจุบัน สายพันธุ์โควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทยและต่างประเทศ คือ สายพันธุ์ JN.1. ดังนั้นการรักษาพยาบาลยังต้องมีความจำเป็น (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ทั้งนี้ที่ผ่านมาองค์การฯ ได้ผลิตยาตามแนวทางการรักษา คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ และยาโมโนเวียร์ หรือชื่อสามัญทางยาคือ ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ในรูปแบบแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นรายการยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีการสำรองยาโมลนูพิราเวีย ไว้อย่างเพียงพอ และมีวัตถุดิบที่สามารถผลิตยาได้อย่างต่อเนื่อง

หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อที่ Contact Center โทร. 1648 หรือร้านยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขา ประกอบด้วย
1. สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2203-8847 และ 0-2203-8849
2. สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2222-5931 และ 0-2225-6367
3. สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร. 0-2412-9377
4. สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2282-0729
5. สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง โทร.0-2536-3526 และ 0-2536-4086
6. สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.0-2951-0925 และ 0-2590-6034
7. สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2354-9061
8. สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร. 0-2143-8768

 

แท็ก