เปิดปัจจัย …ทำไม “ลิงเกเร” มากขึ้น สัมภาษณ์ น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

เปิดปัจจัย …ทำไม “ลิงเกเร” มากขึ้น

สัมภาษณ์ น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 5 เม.ย. 67 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก